تاکید وزیر انرژی و آب بر اعمار بند های آبی در کشور

تاکید وزیر انرژی و آب بر اعمار بند های آبی در کشور

وزارت انرژی و آب کشور در مهار آب های افغانستان مصمم است.   علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور در سفرش به ولایت هرات تاکید نمود با وجود همه چالش ها و دخالت های کشور های بیرونی در کارساخت بند های آب در افغانستان، این...