وزیر انرژی و آب کشور به بادغیس سفر کرد

وزیر انرژی و آب کشور به بادغیس سفر کرد

وزیر انرژی و آب افغانستان امروز ۹ جوزا، جهت بهره برداری از برق ۲۱ روستای ولایت بادغیس به آن ولایت سفر کرده است.   «انجینیر علی احمد عثمانی» وزیر انرژی و آب کشور در این برنامه گفت که اکمال این پروژه‌های انکشافی سهولت...