وزیر انرژی و آب اجازه خروج از کابل را ندارد

وزیر انرژی و آب اجازه خروج از کابل را ندارد

براساس گفته‌های برخی از نمایندگان مجلس، "علی احمد عثمانی" وزیر انرژی و آب کشور اجازه سفر به ولایات را حتی بخاطر کارهای اداری ندارد.   «فرهاد مجیدی» عضو مجلس نمایندگان تایید میکند که  پلیس میدان هوایی زمانی مانع خروج...