سرپرست امور خارجه کشور همراه با هیئت همراه‌اش وارد هرات شد

 سرپرست امور خارجه کشور همراه با هیئت همراه‌اش وارد هرات شد

صلاح الدین ربانی سرپرست امور خارجه و رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان همراه با هیئت بلند پایه این حزب وارد هرات شدند.   گفته می‌شود که قرار است که آقای ربانی با محمد اسماعیل خان نیز گفتگو کند. منابع نزدیک به حزب جمعیت...