وزیر امور زنان در مقام خود باقی ماند

وزیر امور زنان در مقام خود باقی ماند

دلبر نظری، وزیر امور زنان، پس از استیضاح توسط مجلس نمایندگان، دوباره در سمتش ابقا شد. مجلس نمایندگان، خانم نظری را به دلیل کم‌کاری، وجود فساد گسترده در وزارت امور زنان، تقرری‌های خلاف قانون، افزایش موارد خشونت‌های...