وزیر اطلاعات و فرهنگ استعفا داد

وزیر اطلاعات و فرهنگ استعفا داد

عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور اعلام کرده است که به دلیل وضعیت صحی اش از وظیفه‌اش کناره‌گیری کرده است. آقای باری در صفحه فیسبوک خود متن استعفانامه خود را که به رئیس جمهوری افغانستان فرستاده، منتشر کرده...