وزیر اطلاعات ایران از تهمت زدن جاسوسی برای ‘اهداف سیاسی’ انتقاد کرد

وزیر اطلاعات ایران از تهمت زدن جاسوسی برای ‘اهداف سیاسی’ انتقاد کرد

گزارش ها حاکی از آن است که محمود علوی وزیر اطلاعات ایران با انتقاد از متهم کردن افراد برای اهداف سیاسی گفت: "درست نیست برای اهدافمان به کسی که از نظر کارشناسان کار جاسوسی نکرده تهمت جاسوسی بزنیم." آقای علوی سه شنبه ۲۰...