وزیر احیا و انکشاف دهات ۵۵ پروژه را امضا کرد

وزیر احیا و انکشاف دهات ۵۵ پروژه را امضا کرد

مقام‌های وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد ۵۵ پروژه انکشافی برنامه انسجام ساحه‌ای این وزارت را به ارزش ۲۲۰ میلیون افغانی با شماری مسئولان از شوراهای انکشافی قریه‌ها امضا کردند. انجینیر نصیر احمد درانی، وزیر احیا و...