وزیری: پس‌ازاین پاسخ هر مرمی پاکستان را با مرمی می‌دهیم

وزیری: پس‌ازاین پاسخ هر مرمی پاکستان را با مرمی می‌دهیم

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع کشور گفت که نظامیان افغان در امتداد خط دیورند اجازه دارند که پاسخ هر یک از مرمی های ارتش پاکستان را به داخل خاک افغانستان بدهند. وی گفت که حکومت افغانستان تلاش کرد تا از طریق دیپلماتیک این...