وزیری: “طالبان بیایند رهبر جدیدشان را در کابل انتخاب کنند”

وزیری: “طالبان بیایند رهبر جدیدشان را در کابل انتخاب کنند”

وزارت دفاع ملی کشور از طالبان می‌خواهد تا با استفاده از فرصت کشته‌شدن ملا اختر منصور سلاح‌شان را به زمین گذاشته و به زندگی مسالمت‌آمیز در کشور ادامه دهند. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی روز گذشته در یک نشست خبری در...