وزیری: تلفات سنگینی به مخالفان مسلح در خانشین وارد شده‌است

وزیری: تلفات سنگینی به مخالفان مسلح در خانشین وارد شده‌است

وزارت دفاع کشور می‌گوید نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگینی را به مخالفان مسلح دولت در ولسوالی خانِشین هلمند وارد کرده‌اند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت گفته که نیروهای امنیتی تازه نفس با تجهیزات بیشتر در ولسوالی خانشین...