وزیری: بیست و هفت پناهگاه داعش در ننگرهار از بین برده شد

وزیری: بیست و هفت پناهگاه داعش در ننگرهار از بین برده شد

وزارت دفاع کشور می‌گوید در جریان دو هفته گذشته بیست و هفت پناهگاه داعش در ننگرهار از سوی نیروهای امنیتی افغان نابود شده‌است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت با آن که ارقام دقیقی ارائه نکرد گفت در این مدت صدها عضو گروه داعش...