وزیرحج و اوقاف کشور: تعلیم اکثر انتحاری‌ها در پاکستان صورت می‌گیرد

وزیرحج و اوقاف کشور: تعلیم اکثر انتحاری‌ها در پاکستان صورت می‌گیرد

فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف کشور روز گذشته در مجلس نمایندگان اظهار داشت که اکثریت انتحاری‌هایی که به افغانستان آمده‌اند، در مدرسه‌های دینی پاکستان که توسط خود نظامی‌ها ساخته شده، آموزش می‌بینند. آقای عثمانی گفت...