دعوت افغانستان به اجلاس وزیران خارجه کشور‌های عضو ناتو

دعوت افغانستان به اجلاس وزیران خارجه کشور‌های عضو ناتو

اسماعیل آراماز نماینده ملکی ناتو در افغانستان روز گذشته در دیدار با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، دعوتنامه رسمی منشی عمومی ناتو را برای اشتراک در اجلاس وزیران خارجه کشور‌های عضو این پیمان را به وی تقدیم کرد. قرار است...