وزیران خارجه آمریکا و ایران برندگان جایزه چتم هاوس شدند

وزیران خارجه آمریکا و ایران برندگان جایزه چتم هاوس شدند

جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی او از طرف چتم هاوس موسسه رویال امور بین المللی انگلستان برندگان جایزه امسال علام شدند. دولت ایران ضمن استقبال از این جایزه گفت آقای ظریف برای دریافت آن به بریتانیا...