وزرای مهاجرت، اقتصاد و صحت عامه در پست هایشان ابقا شدند

وزرای مهاجرت، اقتصاد و صحت عامه در پست هایشان ابقا شدند

سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد و فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه امروز از سوی مجلس استیضاح شدند. وزیران صحت عامه، مهاجرین و اقتصاد در نتیجه رای‌گیری مجلس نمایندگان در سمت‌های شان ابقا...