وزرات دفاع امریکا در تلاش اعمال فشار های بیشتر به ایران است

وزرات دفاع امریکا در تلاش اعمال فشار های بیشتر به ایران است

وزارت دفاع آمریکا مجموع برنامه های عملیاتی و استراتژیک این کشور در قبال ایران را مورد بازبینی کامل قرار داده است.   بنابر اظهارات یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جستجوی راههای جدید اعمال فشار بر ایران بخشی از این برنامه...