وزارت دفاع ملی به کمک وزارت معارف می‌شتابد

وزارت دفاع ملی به کمک وزارت معارف می‌شتابد

رییس‌جمهور غنی، به وزارت دفاع ملی کشور دستور داده است که در بخش فرستادن کتاب‌های آموزشی، به ۱۶ ولایت کشور بی‌درنگ اقدام نماید. کبیر حقمل، رییس نشرات وزارت معارف گفته است که رییس‌جمهور غنی دیروز(سه‌شنبه) در دیدار با...