وزارت معارف افغانستان تفاهم‌نامه آموزش در حالت اضطرار برای مهاجرین را با کمیته ناروی به امضا رساند

وزارت معارف افغانستان تفاهم‌نامه آموزش در حالت اضطرار برای مهاجرین را با کمیته ناروی به امضا رساند

وزارت معارف افغانستان تفاهم‌نامه‌ای را با کمیته‌ی ناروی به امضا رسانده که بر اساس آن آموزش در حالت اضطرار برای مهاجران افغان، فراهم ساخته می‌شود.   محمد حنیف بلخی، وزیر معارف کشور بیان داشت که این تفاهم‌نامه با...