مقام‌های وزارت دفاع افغانستان ادعای سیگار را رد کردند

مقام‌های وزارت دفاع افغانستان ادعای سیگار را رد کردند

مقام‌ها در وزارت دفاع افغانستان ادعای سیگار یا اداره بازرسی آمریکا در بازسازی افغانستان مبنی بر سو استفاده جنسی از همسران نظامیان کشته شده را رد کرده اند. اداره سیگار هفته گذشته در یک گزارش مدعی شده بود که مقام‌ها در...