وزارت دفاع: اسلام آباد عملیات پاکسازی را در شهرهای خود راه‌اندازی نماید

وزارت دفاع: اسلام آباد عملیات پاکسازی را در شهرهای خود راه‌اندازی نماید

وزارت دفاع: اسلام آباد عملیات پاکسازی را در شهرهای خود راه‌اندازی نماید   وزارت دفاع ملی از پاکستان خواسته‌است که در شهرهای خود عملیات گسترده نظامی علیه هراس‌افگنان راه‌اندازی نمایند. دولت وزیری، سخنگوی این وزارت...