نوشته هایی با برچسب "وزارت_داخله"

۵۰۰ کارمند برای توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی استخدام می‌شوند

۵۰۰ کارمند برای توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی استخدام می‌شوند

مقام‌ها در وزارت امور داخله گفته‌اند که در حدود ۵۰۰ کارمند تازه برای توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی استخدام می‌شوند. به اساس خبرنامۀ وزارت امور داخله، رییس‌جمهور غنی به این وزارت دستور داده است که در نخستین گام‌ها در...

تاکید وزارت داخله در زمینه پیکار با هراس‌افگنی

تاکید وزارت داخله در زمینه پیکار با هراس‌افگنی

همزمان با شدت گیری دامنه نبردها در کشور، وزارت داخله کشور بر نابود سازی هراس‌افگنان در کشور تاکید کرده است. مقام‌ها در وزارت امور داخله گفته‌اند که مخالفان مسلح قاتلان مردم افغانستان شمرده می‌شوند و به همین خاطر باید...