چند مقام پیشین وزارت داخله محکوم به مجازات شدند

چند مقام پیشین وزارت داخله محکوم به مجازات شدند

دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین در مرکز افغانستان اعلام کرد که دو معاون سابق وزارت داخله و چهار مقام دیگر این وزارت را به زندان محکوم کرده است.   عالم عتیق سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با...