رهبری جدید وزارت داخله می‌گوید، مبارزه جدی با فساد در ولویت‌های کاری این وزارت قرار دارد

رهبری جدید وزارت داخله می‌گوید، مبارزه جدی با فساد در ولویت‌های کاری این وزارت قرار دارد

رهبری جدید وزارت داخله افغانستان می‌گوید مبارزه جدی با فساد در ولویت‌های کاری آن‌ها قرار دارد و در این راستا یک سلسله برنامه‌ها ترتیب داده اند که با عملی کردن آن‌ها درجه فساد در این وزارت کاهش خواهد یافت.   وزارت...