سفر سرپرست وزارت تحصیلات عالی کشور به ولایت فراه

سفر سرپرست وزارت تحصیلات عالی کشور به ولایت فراه

سرپرست وزرات تحصیلات عالی کشور در سفرش به ولایت فراه چندین پروژه در موسسه تحصیلات عالی این ولایت را در مراسمی تهداب گذاری و افتتاح نمود.   عبدالطیف روشان در این سفرش تعهد سپرد که به زودی موسسه تحصیلات عالی فراه را با...