وزارتی که همچنان بی وزیر ماند

وزارتی که همچنان بی وزیر ماند

پس از ختم روند رای دهی به نامزد وزرای جدید کابینه افغانستان در مجلس نمایندگان، وزارت معادن همچنان بی وزیر ماند.   مجلس نمایندگان افغانستان صبح امروز روند رای دهی نامزد وزرای جدید کابینه را آغاز کرد که با عدم پیروزی یک...