چندین تفاهم‌نامه برای بازسازی و نوسازی مکتب‌ها به امضا رسید

چندین تفاهم‌نامه برای بازسازی و نوسازی مکتب‌ها به امضا رسید

وزارت معارف، ده تفاهم‌نامه برای بازسازی و نوسازی مکتب‌ها، به ارزش بیش از دو میلیون دالر را با یک نهاد داخلی به امضا رسانده است. اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف می‌گوید که این وزارت در تلاش این است که به زودی چالش‌ها در...