هشدار وزارت معارف در مورد استفاده از مکاتب برای ثبت‌نام رای‌دهندگان

هشدار وزارت معارف در مورد استفاده از مکاتب برای ثبت‌نام رای‌دهندگان

مقام‌ها در وزارت معارف افغانستان می‌گویند که استفاده از مکاتب برای توزیع شناسنامه و ثبت نام رای دهندگان در کشور، امنیت مکاتب را با خطر مواجه کرده است.   «کبیر حقمل» رئیس نشرات وزارت معارف گفت که درباره امنیت مکاتبی...