وزارت معادن : کار پروژه تاپی با موفقیت جریان دارد

 وزارت معادن : کار پروژه تاپی با موفقیت جریان دارد

مسئولان در وزارت معادن و پترولیم  افغانستان می‌گویند که کار پیرامون پروژه تاپی مطابق برنامه عملیاتی جریان داشته و تا حال نزدیک به ۱۲۰۰ نفر به صورت مستقیم در بخش های مختلف این پروژه مشغول  به کار شده اند   «عبدالقدیر...