افزایش عواید وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی درسال جاری

افزایش عواید وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی درسال جاری

مسئولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گویند درآمد این وزارت از ۱۱۱ میلیون دالر در شش ماه نخست سال گذشته به ۲۰۴ میلیون دالر در زمان مشابه افزایش یافته است. به گفتۀ مسئولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ایجاد...