وزارت مخابرات از تیم رباتیک دختران افغانستان تقدیر نمود

وزارت مخابرات از تیم رباتیک دختران افغانستان تقدیر نمود

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی عصر روز گذشته در برنامه "دیوه" از تیم دختران رباتیک افغانستان تقدیر کرد.   شهرزاد اریوبی سرپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات به گروه روباتیک دختران افغانستان وعده همکاری داد و گفت که در...