وزارت مخابرات برای مبارزه با جرائم سایبری شورای عالی تشکیل می‌دهد

وزارت مخابرات برای مبارزه با جرائم سایبری شورای عالی تشکیل می‌دهد

مقام‌های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی کشور می گویند که این وزارت برای مبارزه با جرائم سایبری در افغانستان، پیشنهاد یک شورای عالی را داده است. یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات گفت: "این وزارت طرح سه قانون مبارزه با...