وزارت مبارزه با مواد مخدر : در هر خانواده افغان یک تن معتاد به مواد مخدر است

وزارت مبارزه با مواد مخدر : در هر خانواده افغان یک تن معتاد به مواد مخدر است

 وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان قراردادهایی را به ارزش ۳۰ میلیون افغانی با شرکت‌های خصوصی امضا کرد.   ساخت مراکز نگهداری معتادان، کمک به کشت جایگزین و آگاهی دهی به مردم از برنامه‌های اصلی این وزارت است. وزارت...