نوشته هایی با برچسب "وزارت مالیه"

وزارت مالیه روی طرح ایجاد کارخانه‌های ذوب آهن کار می‌نماید

وزارت مالیه روی طرح ایجاد کارخانه‌های ذوب آهن کار می‌نماید

وزارت مالیه از کمیته مواد استفاده شده از آهن می‎خواهد تا بالای طرحی کار نمایند تا فابریکه‎های ذوب آهن در کشور ایجاد شود. اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی این وزارت گفت: "هدف از این طرح ، مشخص ساختن اندازه آهن‎های کهنه،...

طرح استفاده موثر از کمک‌های خارجی روی کار است

طرح استفاده موثر از کمک‌های خارجی روی کار است

وزارت مالیه از تدوین سیاست جامع برای بهبود، تطبیق و موثریت کمک های خارجی به افغانستان که پیش نویس آن در سال ۲۰۱۲ تهیه شده در آینده نزدیک خبر می دهد. وزارت مالیه با نشرخبرنامه ای گفته است که روز گذشته یک کارگاه مشورتی در...