وزارت مالیه از عدم مصرف بودجه می‌گوید، وزارت معارف از کمبود بودجه

وزارت مالیه از عدم مصرف بودجه می‌گوید، وزارت معارف از کمبود بودجه

وزارت معارف افغانستان می‌گوید برای پنج سال آینده به سه صد میلیارد افغانی بودجه نیاز دارد. ابراهیم شینواری معین تدریسی این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت این پول برای پیشرفت و کیفیت معارف مهم است. وی همچنان وعده داد...