وزارت فواید عامه به پروژه آسفالت جاده هرات – بادغیس بی‌توجهی می‌کند

وزارت فواید عامه به پروژه آسفالت جاده هرات – بادغیس بی‌توجهی می‌کند

بی توجهی مقام های مرکزی برای شروع مجدد ساخت جاده هرات بادغیس سبب شد تا مقام های اداره محلی ولایت بادغیس برای پیگیری این موضوع به کابل سفر کنند. محمد ناصر نظری رییس شورای ولایتی بادغیس که در حال حاضر در کابل به سر می برددر...