وزارت صحت عامه افغانستان از معرفی ۸۴ پرونده فساد به دادستانی کل خبر می‌دهد

وزارت صحت عامه افغانستان از معرفی ۸۴ پرونده فساد به دادستانی کل خبر می‌دهد

وزارت صحت عامه کشور می‌گوید که در چهار ماه نخست سال ۱۳۹۶ آنان ۸۴ پروندۀ فساد اداری را به دادستانی کل فرستاده اند.   مسئولان این وزارت هنگام اعلام راهبرد جدید مبارزه با فساد امروز می‌گویند که در هماهنگی با کمیتۀ مستقل...