وزارت صحت عامه: بیش از دو هزار نفر مصاب به ایدز هستند

وزارت صحت عامه: بیش از دو هزار نفر مصاب به ایدز هستند

وزارت صحت عامه از روز جهانی مبارزه با "اچ آی وی " دیروز تجلیل به عمل آورد. ناجیه طارق، معین عرضه خدمات صحی این وزارت در این مراسم گفت: " در مجموع ۲۰۸۶ واقعۀ ویروس "اچ آی وی" در کشور به ثبت رسیده است که از این میان ۸۳ درصد مردها...