وزارت صحت برای ۱۰ شرکت بسته بندی آب معدنی ضرب الاجل تعیین کرد

وزارت صحت برای ۱۰ شرکت بسته بندی آب معدنی ضرب الاجل تعیین کرد

وزارت صحت عامه کشور به ۱۰ شرکت غیرمعیاری بسته‌بندی آب معدنی، ضرب الاجل تعیین کرد تا فعالیت‌های خود را معیاری سازند. وزارت صحت عامه گفته است که اگر این شرکت‌ها معیارهای این وزارت را تکمیل نکنند، به آنها اجازه فعالیت...