وزارت زراعت ۹۵۰ کیلوگرام گوشت فاسد را از بین برد

وزارت زراعت ۹۵۰ کیلوگرام گوشت فاسد را از بین برد

هیئت کنترل وزارت زراعت روز گذشته ۹۵۰ کیلوگرام گوشت مرغ تاریخ گذشته را از انبارهای یک شرکت خصوصی در کابل کشف و از بین برده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با نشر خبرنامه ای گفته است انبارهای چهار شرکت وارد کننده گوشت...