وزارت زراعت و اداره توسعه آمریکا قرارداد امضاکردند

وزارت زراعت و اداره توسعه آمریکا قرارداد امضاکردند

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور و اداره توسعه بین‌المللی امریکا به منظور افتتاح پروژه‌های جدید زراعتی و تمدید تعدادی از پروژه‌های جاری موافقتنامه‌ای را امضا کردند. به گفته مقام های وزارت زراعت این مشارکت به...