وزارت زراعت: زنان کشاورز در کابل افزایش یافته‌اند

وزارت زراعت: زنان کشاورز در کابل افزایش یافته‌اند

مسئولان وزارت زراعت و آبیاری اعلام کردند که شمار زنان کشاورز در کابل افزایش یافته است. لطف الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری گفته است که تنها در فارم پیله وری دارالامان یک صد بانو مصروف کشاورزی هستند و از این رهگذر،...