وزارت زراعت: تمام ولایت‌های کشور تحت پوشش کشت زعفران قرار می‌گیرند

وزارت زراعت: تمام ولایت‌های کشور تحت پوشش کشت زعفران قرار می‌گیرند

وزارت زراعت و مالداری کشور اعلام کرده که این اداره در نظر دارد تا در سال جاری تمام ولایات افغانستان را تحت پوشش کشت زعفران قرار دهد. این وزارت در خبرنامه ای اعلام کرده که برای گسترش کشت زعفران، در نظر دارد تا ۲۸۰ تن پیاز...