وزارت دفاع: ۳۸ طالب را از پای درآوردیم

وزارت دفاع: ۳۸ طالب را از پای درآوردیم

وزارت دفاع خبر داده است که در عملیات نیروهای قول اردوی ۲۱۵ میوند در هلمند ۳۸ طالب کشته‌شده و یک ذخیره‌گاه مهمات طالبان به دست نیروهای امنیتی افتاده است. در خبرنامه‌ای که امروز از سوی وزارت دفاع به نشر رسیده گفته‌شده،...