وزارت دفاع تحقیقات در مورد هلیکوپتر پاکستانی را آغازکرد

وزارت دفاع تحقیقات در مورد هلیکوپتر پاکستانی را آغازکرد

وزارت دفاع کشور می‌گوید، تحقیقات در مورد حادثۀ هلیکوپتری را آغاز کرده‌اند که گروه طالبان پاکستانی مدعی شده است که سرنشینان آن را گروگان گرفته‌اند. این هلیکوپتر که مربوط حکومت ایالتی پنجاب پاکستان بوده، شام روز...