وزارت دفاع افغانستان تصمیم وزارت دفاع ۲۱ کشور عضو ناتو را ستود

وزارت دفاع افغانستان تصمیم وزارت دفاع ۲۱ کشور عضو ناتو را ستود

وزارت دفاع افغانستان، تصمیم وزارت دفاع ۲۱ کشور جهان مبنی بر تمدید ماموریت نظامی شان در چوکات ناتو برای سال ۲۰۱۶ در این کشور را می‌ستاید و آن را یک اقدام به جا می‌داند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت مجدداً تأکید کرد که...