وزارت دفاع افغانستان: طرح بازنشستگی افسران تا سال ۱۳۹۸ خورشیدی عملی خواهد شد

وزارت دفاع افغانستان: طرح بازنشستگی افسران تا سال ۱۳۹۸ خورشیدی عملی خواهد شد

وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که طرح بازنشستگی افسران دارای سن بالا تا سال ۱۳۹۸ در سه مرحله عملی خواهد شد و این  موضوع هیچ تاثیر منفی بر ظرفیت نهادهای امنیتی ندارد.   دولت وزیری سخنگوی این وزارت می‌گوید که حدود ۵ هزار...