وزارت دفاع از مردم کشور قدردانی کرد

وزارت دفاع از مردم کشور قدردانی کرد

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، دستاوردها و ارشادات خویش را مدیون همکاری و حمایت قاطع مردم می‌دانند. وزارت دفاع با نشر بیانیه‌ای از باشندگان کشور مبنی بر حمایت قاطع آنان از نظامیان افغان سپاسگزاری نمود. نیروهای امنیتی و...