وزارت داخله: “یک فرمانده طالبان را کشتیم و یک مسؤول استخباراتی شان را نیز بازداشت کردیم”

وزارت داخله: “یک فرمانده طالبان را کشتیم و یک مسؤول استخباراتی شان را نیز بازداشت کردیم”

وزارت داخلۀ کشور از کشته‌شدن یک فرمانده مشهور طالبان و بازداشت یک مسؤول استخباراتی طالبان در شمال کشور خبر داد. وزارت امور داخله افغانستان می‌گوید فرمانده جنت، مشهور به خروتی یکی از افراد کلیدی طالبان با افرادش در...