وزارت داخله: ما در اداره پاسپورت به هیچ پاکستانی معاش نمی‌دهیم

وزارت داخله: ما در اداره پاسپورت به هیچ پاکستانی معاش نمی‌دهیم

وزارت امور داخله کشور گفته که در اداره توزیع تذکره الکترونیکی هیچ شهروند پاکستانی کار نمی‌کند و نشر گزارش‌ها در این خصوص صحت ندارد. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی این وزارت آمده است، اخیراً برخی از رسانه‌های چاپی...